Ostotapahtumat ovat siirtyneet verkkoon

Verkkosivut ovat tätä nykyä merkittävässä roolissa osana ostoprosessia. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 81 prosenttia ihmisistä tutkii vaihtoehtojaan verkossa ennen kuin he tekevät tärkeän hankinnan (lähde: Retailing today, 2013). Tutkimuksista selviää myös, että yli 70 prosenttia B2B -ostajista aloittaa ostoprosessin geneerisellä haulla, mikä tarkoittaa sitä, ettei ostaja hae tiettyä yritystä tai tuotetta. Yksi avainsyy tähän on mobiililaitteiden käytön räjähdysmäinen kasvu. Ostomahdollisuuksia voidaan tutkia milloin vain ja missä tahansa. Jos yritys haluaa pysyä perässä näillä modernisoituvilla markkinoilla, niiden on väkisinkin pakko hyödyntää verkon tarjoamia ominaisuuksia pitääkseen kilpailukykynsä.

Yhä nykyäänkin liian moni verkkosivu tehdään aloittamalla suunnittelu etusivusta, yrityksen palveluita silmällä pitäen. On simppeliä miettiä, mitä omalla yrityksellä on tarjota asiakkaalle ja lähteä jäsentelemään muuta sivustoa siitä, miten nämä palvelut esitellään. Kaikki tämä saatetaan vieläpä tehdä tietokoneen näyttöön suunnitellun taiton pohjalta, jolloin mobiilille ei uhrata ajatustakaan. Tällainen ajatustapa on nykymaailmassa kovin vanhanaikainen. Tällä tavalla toimiessa tullaan unohtaneeksi niin asiakkaan tarpeet kuin asiakaskäyttäytyminenkin.

Hakutulokset vaikuttavat ostopäätöksiin

Hakukoneilla on suuri rooli modernissa ostoprosessissa. Hakukoneet ohjaavat hakijan sivulle, joka parhaiten vastaa tämän tarpeita. Niinpä he, jotka kirjoittavat yrityksesi nimen hakukoneeseen, päätyvät etusivullesi, mutta nämä ihmiset ovat todennäköisesti jo valmiiksi asiakkaitasi. Tämä on syy siihen, miksi sisältömarkkinointi, laajemmin ilmaistuna inbound-markkinointi, on viime vuosien aikana noussut tärkeäksi osaksi modernia kauppaa ja markkinointia.

Sisällön kautta myyntiin

Tämä kaikki vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun sillä tavalla, että yritysten on mietittävä ensin, mihin asiakkaan tarpeisiin se vastaa. Sisällöistä asiakas täytyy saada ohjattua tutustumaan yrityksen tuotteeseen tai palveluun, joka auttaa ratkaisemaan asiakkaan ongelmat. Näiltä sivuilta asiakas ohjataan eteenpäin ostoprosessiin. Mikäli asiakas tietää jo valmiiksi, minkä tuotteen hän haluaa, hän päätyy suoraan hakukoneesta tuotteen sivulle, eikä muu sisältö hidasta häntä mitenkään.

Vasta kun tämä prosessi on asianmukaisesti suunniteltu, voidaan alkaa miettimään, miten etusivu saataisiin rakennettua niin, että se vastaisi samoihin kysymyksiin kuin suunniteltu sisältö. Tämä kaikki on ehdottomasti tehtävä mobiilinäyttöjen ehdoilla. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa ottaa käyttöön myös personointi ja hyödyntää mahdollista asiakasdataa, jotta saadaan sivusta asiakkaalle sopiva.