Varsinkin verkossa järjestetään paljon web design kursseja. Nämä kurssit ovat myös usein kaikkien saatavilla. Aiempaa osaamista alalta ei usein näissä kursseissa vaadita. Näiden web design kurssien hinnatkaan eivät ole järin suuria, jos osaa vain etsiä verkosta oikean paikan, josta ostaa web design kurssi. Alalla on kuitenkin kovaa kilpailua ja tämä näkyy muun muassa siinä, kuinka paljon kyseisestä aiheesta on olemassa verkkokursseja.

Näillä kursseilla opitaan muun muassa ohjelmoinnin perusteita, kuvankäsittelyä, ulkoasun toteutusta ja typografiaa. Jos tällä alalla haluaa tehdä töitä, on alaa myös seurattava tarkoin. Nykyään teknologian kehittyessä nopeasti on seurattava web design alan liikkeitä niin sovellusten, kuin uusien tietokoneohjelmienkin muodossa. Kaikkea voi tietenkin web design alalla opiskella, mutta silloin törmää uusiin ja taas uusiin verkkokursseihin, jotka opettavat asiasta. Pelkästään verkkokursseja tarjoavan Courseran sivuilla on yli tuhat web design kurssia, joista voi valita mieleisensä, jos siis osaa vain tämän tehdä.

Web design kursseista puhuttaessa on siis ongelmana, että jollei alaa yhtään tunne, on vaikea päättää, mistä alkaa alaa opiskelemaan. Web design kursseilla kun opetetaan tietoteknistä alaa monelta eri osa-alueelta, ja oletettavasti monipuolinen tietotekninen osaaminen on siten myös hallittava, jotta tällä alalla tulee yhtään pärjäämään töissä.

Englannin kielisiä verkkokursseja on verkossa siis todella paljon. Näissä kursseissa pärjää varmasti, jos vain on yhtään oikealla alalla. Suomessakin web design kursseja järjestetään melko paljon. Koulutuskuntayhtymä Keudan sivuilla web designerin koulutuksessa on mukana vahvasti myös näkyvyys verkossa. Tässä koulutuksessa opetetaan myös hakukoneoptimointia ja verkkoanalytiikkaa. Jos koulutustarjonnasta menee valitsemaan kokonaisen koulutuksen, eikä vain pelkästään yhtä kurssia, on jo oikealla tiellä opintojensa kanssa.

Suomessa ei ole vielä siirrytty niin kattavasti verkko-opintoihin, kuin muualla maailmassa, mutta jokainen löytää varmasti itseään läheltä web design koulutusta, jos vain näihin koulutuksiin haluaa osallistua. Usein nämä koulutukset ovat siis Suomessa vielä lähi- tai monimuoto-opetusta.

Tällaisen perustavanlaatuisen web designer koulutuksen jälkeen voi sitten vaikka erikoistua johonkin web designin tietotekniseen asiaan, joka tekee kouluttautuneesta huippuosaajan alalla.